KOMUNIKAČNÍ STYLY

ebook KOMUNIKAČNÍ STYLY

leadership komunikační styly

KOMUNIKAČNÍ STYLY
k čemu jsou dobré?

  • O naší produktivitě rozhoduje využívání našich silných stránek.
  • Klíčovou oblastí každého leadra je schopnost efektivně komunikovat.
  • Abychom mohli svoji komunikaci ovlivňovat naše partnery, potřebujeme znát náš ale i jejich komunikační styl.