12 TECHNIK LEADRA ZMĚN

ebook 12 TECHNIK LEADRA ZMĚN

Pro skutečné lídry,
kteří vytvářejí lepší svět.

JSTE LEADER ZMĚN?

  • Bojíte se změn?

  • Přestaňte před změnami uhýbat.

  • Začněte změny vytvářet.

Osvojte si 12 KLÍČOVÝCH TECHNIK pro LEADRY ZMĚN