Je mistr Mistrem

Kde je skrytý zisk firem, kde jsou možnosti pro zvýšení produktivity?

Domnívám se, že obrovský a nevyužitý potenciál firem v ČR se nachází v potenciálu mistrů – obecně středního managementu. Mistři jsou ti, kdo znají perfektně výrobu, technologii, a zejména jsou v kontaktu s lidmi. Mistři mají většinou na vysoké úrovni odborné znalosti a dovednosti, mají technické a technologické kompetence. Dokáží se věnovat strojům. Řídí v souladu s firemní kulturou, která je převážně orientovaná pouze na výkon – na tuny, kilometry, miliony ..). Vrcholoví manažeři, majitelé se jen málo zajímají o lidi ve výrobě a jejich potřeby. Často o lidech vědí méně než o svém autě a mobilu. Mistři nemají čas věnovat se rozvoji kompetencí svých podřízených. Většina mistrů má minimální nebo žádné znalosti a dovednosti ve vedení lidí. Motivací se rozumí peníze. O vedení porad a delegování jen něco slyšeli. Toto je dost málo na to, aby mohli efektivně a ekonomicky dosahovat firemních cílů. Mistři pak nejsou schopni inovovat a přinášet změny. Dělají činnosti správně a nepřemýšlejí, jestli to jsou správné činnosti. Jedna personalistka zahraniční firmy ABC při přípravě projektu vzdělávání si posteskla: Zahraniční vlastník nás tlačí do zvyšování produktivity a do snižování nákladu a počtu zaměstnanců. Tento požadavek zná důvěrně řada manažerů českých firem. Podle řady manažerů je to většinou nereálné a hledají jen důvody, proč to nejde. I naši firmě ABC to nejde a nejde. Paní personální se rozhodla, že se seznámí se situací v jiných pobočkách v Evropě. Rozjela se tedy po Evropských pobočkách. Zjistila několik zajímavých skutečností. Za prvé, všude pracuje výrazně méně lidí a to o 30 až 50%. Neuvěřitelné, ale skutečné. Za druhé, manažeři úzce spolupracují s mistry a společně hledají nové možnosti, jak zefektivňovat procesy výroby. Neustále si kladou otázky, jak to udělat lépe, jak vyrábět levněji a rychleji a kvalitněji. Jak inovovat procesy? Jak mohou být naši zaměstnanci spokojenější? Kladete si i vy podobné otázky? Nebo se snažíte, aby ze strojů stříkal olej a lítaly piliny a aby lidé v potu tváře cedili krev a moc nekecali. Nakonec vždy dostaneme od lidí to, k čemu je skutečně vedeme. …“ Co tedy můžete dělat jinak a případně lépe? Můžete své mistry – manažery koučovat k dosahovaní lepších výsledků a můžete rozvinout jejich manažerské kompetence – komunikace, řízení času, týmová spolupráce, situační vedení a delegování apod.?

Za třetí, zjistila paní personální z firmy ABC, že se pracovníci chlubí svými úspěchy, že hrdě prezentují vše, co se jim povedlo v poslední době. Když se zeptáte našeho mistra – manažera, co je jeho úspěch, co se asi dozvíte? V lepším případě se dozvíte, že si nic nepamatuje a že si na nic nevzpomíná. Standardně hovoří o tom, že úspěch je to, že ve svoji funkci je 5, 10 i 20 let a že nemá problémy. Jak takový manažer inovuje a zefektivňuje výrobu?

Jak rozvinout potenciál mistrů?

Osobní příklad: Mistři kreativně plní vizi a cíle firmy a ochotně rozvíjejí svoje kompetence, když to vidí u svých manažerů a majitelů.

Skutečnost: Mistr se na noční směně dozví, že zítra má jít v 8:00 hodin na nějaké školení. Jakou důležitost školení si pak mistr klade, když ještě ví, že vrcholoví manažeři raději na žádné školení nechodí.

O možnostech rozvíjení potenciálu mistrů je naše ŠKOLA MISTRŮ.

Tomáš Gřešek
Tomáš Gřešek
Lektor, konzultant, kouč a vizionář, který rád inspiruji lidi na jejich cestě životem.