KOMUNIKAČNÍ STYLY

test KOMUNIKAČNÍ STYLY

KOMUNIKAČNÍ STYLY
k čemu jsou dobré?

  • Pochopení našeho komunikačního srylu nám pomůže efektivně jednat.
  • Chceme li ovlivňovat druhé musíme znát jejich způsob komunikace.
  • V testu zjístite svůj přirozený komunikační potenciál.

TEST - KOMUNIKAČNÍ STYL

Test má 40 otázek.

Na každou otázku odpovídáte:

  • ano
  • ne 
  • někdy

Po vyhodnocení testu se dozvíte, který komunikančí styl je pro vás typický.

Ziskáte hodnoty pro všechny čtyři komunikančí styly:

  • Analytický
  • Přátelský
  • Řídící
  • Expresivní

Je pak jen na vás jak tyto informace využijete.

JAKÝ JE VÁŠ STYL KOMUNIKACE?


Tento TEST  Vám pomůže posoudit Váš KOMUNIKANČÍ STYL.

Test má 40 otázek.

Každou si promyslete a vyberte jednu vhodnou odpověď.

Jsem kritický
Jsem pilný
Jsem rázný
Jsem silný
Jsem konformní
Rád pomáhám
S lidmi manipuluji
Jsem ambiciozní
Bývám mrzutý
Jsem vážný
Jsem tvrdý
Jsem praktický založený
Jsem vybírávý
Mívám jasná očekávání
Ve společnosti jsem dominantní
Jsem rozhodný
Dodržuji morální hodnoty
Mám rád pořádek
Jednám drsně
Jsem velmi výkonný
Bývám nejistý
K lidem jsem uctivý
Svým jednáním mohu lidi provokovat
Rád lidi podněcuji a inspiruji
Jsem ochotný pomoci
Přejí druhým víc než sobě
Bývám neukázněný
Velmi často jsem nadšený
Jsem závislý na druhých lidech
Jsem spolehlivý
Reaguji rychle a emotivně
Dramatitzuji situace
Mohu působit neobratně
Jsem příjemný
Dávám najevo radost
Potřebuji k sobě přátelé
Jsem upovidáný
Jsem otevřený a přístupný
Jsem vášnívý i v práci
Jsem velmi tvořivý
Jsem uzavřený
Hodně přemýšlím
Mohu na druhé působit chladně
Jsem cílevědomý

Pokud byl test pro Vás přínosný, sdílejte tento test se svými kolegy a přáteli.