TESTY PRO PODNIKATELÉ A MANAŽERY

JAKÝ JSTE PODNIKATEL - LEADER ZMĚNY?

Téměř ve všech organizacích vedoucí pracovníci často zjišťují, že vlastně řídí změny. 

Tento TEST  Vám pomůže posoudit Vaše dovednosti potřebné pro řízení procesu změn a naplánovat si rozvoj vlastních dovedností v této důležité oblasti řízení.

Test má 60 otázek.

Každou si promyslete a vyberte jednu vhodnou odpověď.

Po nezdarech se rychle vzpamatuji.
Vím jasně, čeho chci dosáhnout.
Naslouchám, když druzí kritizují mé nápady.
Řeším problémy strukturovaným přístupem.
Vyjadřuji se naprosto jasně.
Mám u ostatních úspěch při získávání podpory pro své snažení.
Akceptuji, že někdy neuspěji, ale z chyb se poučím.
Než přijmu něčí hledisko, kriticky pochybuji o jeho názoru.
Beru si vždy jen tolik práce, kolik dokážu zvládnout.
Dávám pozor, abych potíže a problémy přesně definoval.
Stanovuji postupy, které zajistí, že se vše potřebné provede efektivně.
Zůstávám sebejistý, i když budoucnost je nejistá.
Mám výdrž (tj. nevzdávám se).
Mám jasnou představu o tom, co je třeba udělat.
Před důležitými rozhodnutí se radím a konzultuji.
Při řešení problémů postupuji metodicky.
Když ostatním vysvětluji, co chci udělat, jsem přesvědčivý.
Efektivně vedu týmy.
Pečlivě posuzuji, proč věci nejdou podle plánu.
Pečlivě analyzuji každou novou situaci.
Stanovuji priority a trvám na nich.
Při všem, co dělám, mám stanoveny jasné cíle.
Jsem schopný administrátor.
V nejistých situacích zůstávám klidný.
Díky své silné vůli umím dotáhnout věci do konce.
Vytvářím si jasný obraz toho, kam se chci dostat.
Vítám kritiku.
Při řešení problémů používám disciplinovaný přístup.
Umím kvalifikovaně komunikovat.
Získávám podporu ostatních pro své projekty.
Nezdary považuji za zdroj nového pohledu na věc.
Zvládám důležité detaily.
Soustředím své úsilí na klíčové otázky.
Stanovuji měřitelná kritéria úspěchu pro to, čeho chci dosáhnout.
Dlouho a soustředěně přemýšlím o tom, jak nejlépe dosáhnout svých cílů.
Zůstávám klidný, i když se situace rychle mění.
Jakmile se zaměřím na nějaký úkol, dokončím ho.
Vím, čeho chci dosáhnout.
Požaduji od ostatních upřímný názor na své návrhy.
Řeším problémy racionálně a logicky.
Své prezentace strukturuji s velkou péčí.
Jednám tak, abych získal podporu všech, kteří by můj projekt mohli brzdit nebo ho zastavit.
Z nezdarů jsem získal cenná poučení.
Než akceptuji fakta, pečlivě ověřuji, zda jsou pravdivá.
Nepřipustím, abych byl nadměrně unavený.
Při práci se řídím písemným výčtem cílů.
Organizuji lidi tak, aby se udělalo, co je třeba.
Nepodléhám stresu. i když je budoucnost nejistá.
Jsem emocionálně silný.
Umím jasně popsat, čeho chci dosáhnout.
Než se definitivně rozhodnu, co udělám, konfrontuji svůj názor s jinými.
Řeším problémy systematickým přístupem.
To, čeho chci dosáhnout, vyjadřuji způsobem, kterému ostatní porozumí
Zajišťuji si podporu druhých a získávám je na „svou stranu“.
Akceptuji, že se mi některé věci nemusí podařit, protože se z nich poučím.
Na každou novou situaci pohlížím bez předsudků.
Omezuji své cíle tak, abych se mohl plně soustředit na své snažení.
Vím, čeho je třeba dosáhnout ve stanovených termínech.
Vytvářím prostředí, v němž lidi organizují sami sebe.
Jsem schopen vypořádat se s obdobími velké nejistoty.
Share the quiz to see results