EDUWAY

 OBJEVTE SVŮJ POTENCIÁL  - POZNEJTE  SVOJI TÝMOVOU ROLI

VÝKONNÝ TÝM - TÝMOVÉ ROLE - BELBIN®

Lidé jsou angažovanější a výkonnější, když uplatňují své klíčové silné stránky. 

Belbin® pomáhá lidem využít jejich potenciál tím, že identifikuje jejich silné stránky.

Umožňuje týmům a organizacím dát dohromady ty správné lidi, aby vytvořili dlouhodobě stabilní a vysoce výkonné

týmy.

PŘÍNOSY PRO ORGANIZACI POUŽÍVAJÍCÍ BELBINA® JSOU:

 • Vyvážené týmy postavené na příspěvcích členů a ne na pracovních titulech
 • Uvědomělí jedinci, kteří dovedou přizpůsobit své chování dané situaci a potřebám byznysu
 • Správní lidé plnící správné úkoly vedoucí k výkonnějším týmům
 • Podložené rozhodování založené spíše na faktech než na pocitech nebo tušení
 • Týmová komunikace užívající běžný jazyk k prodiskutování příspěvků týmu
 • Vhled do silných a slabých stránek chování, které se někdy nemusí projevit v životopisu
 • Sebejistota při rozhodování o lidech

BELBIN® ZPRÁVA O TÝMU A PRACOVNÍM MÍSTĚ

 • Týmové zprávy
  Zpráva o týmu ukazuje, jak skupina lidí může pracovat společně jako tým. Zdůrazňuje silné a slabé stránky tohoto týmu a současně upozorňuje, kde by se mohly objevit mezery nebo dublování v kompetencích členů týmu.
 • Zprávy o pracovním místě
  Po vyplnění dotazníku „Požadavky na pracovní místo“ se vytvoří zpráva, která definuje pracovní místo z hlediska Týmových rolí. Definice pracovního místa se potom porovná s týmovými rolemi lidí, uvažovanými pro dané místo, aby se určila míra jejich vhodnosti pro požadovaný výkon. Tato zpráva se perfektně uplatní při náboru nebo v hodnoticím centru.
 • Zprávy o pracovních vztazích
  Zpráva o pracovních vztazích se využívá při pohledu na vztahy mezi dvěma lidmi, kteří pracují spolu buď nyní, nebo by mohli spolupracovat v budoucnosti. Jakmile jsou vytvořeny Belbinovy zprávy o jednotlivci, je možno zpracovat „Zprávu o pracovních vztazích“. Je neocenitelná při náboru, nebo když lidé spolu začínají dělat.
BELBIN ROLE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

Co jsou Belbinovy týmové role?

Týmová role podle definice Dr. Mereditha Belbina je “… je tendence chovat se, přispívat a vzájemně reagovat na druhé lidi konkrétním způsobem.” Hodnota teorie Belbinových týmových rolí spočívá v možnosti dané jedinci nebo týmu mít prospěch ze sebepoznání a přizpůsobení se požadavkům, vytvářeným vnější situací.

Jak vznikl koncept Belbinových týmových rolí?

Koncept je odvozen ze studie úspěšných a neúspěšných týmů, soutěžících v manažerských simulačních hrách v Henley Management College v Anglii. Manažeři, kteří se zúčastnili těchto her, prošli baterií psychometrických testů a byli rozděleni do týmů s různým složením. V průběhu času dostávaly klastry chování členů týmů svá jména. Postupně bylo vymezeno devět týmových rolí.

Co přináší poznání týmových rolí lidí?

Je obtížné efektivně pracovat s lidmi bez určitých rozumných očekávání, jak budou pravděpodobně vykonávat svou práci. Zvyšuje efektivitu týmů, zlepšuje spokojenost členů týmu.

Mohu změnit týmové role?

Týmové role se rozvíjejí a zrají. Mohou se měnit se zkušeností a vědomou pozorností. Různé týmové role se mohou dostat do popředí a viditelně se projeví jako odezva na potřeby určitých situací. Je vhodné podpořit rozvoj týmových rolí koučinkem a facilitaci.

Co znamená „Obětování týmové role“?

Za jistých okolností bude jedinec muset počkat s projevením své vedoucí nebo preferované týmové role a v dané situaci přijmout jinou. Tento posun může být nutný buď proto, že v týmu chybí dobrý příklad žádoucí role, nebo proto, že jiný člověk již hraje danou roli ve společně preferované oblasti. Tento posun od preferovaného chování je znám jako „obětování týmové role“.

Když jsem poznal své nejsilnější role, tak co s tím mohu dělat?

Všeobecně nejsilnější role člověka jsou ty, které u něho ostatní lidé nejvíce oceňují. Tyto role rozvíjejte a hrajte se zápalem, protože díky nim si pravděpodobně děláte dobré jméno. Současně si všímejte svých nejnižších rolí a hledejte strategii, jak se vyhýbat jejich odhalení, když se je pokoušíte hrát. Takže se snažte pracovat s lidmi, kteří jsou silní v rolích, v nichž vy jste slabí.

OSOBNOST nebo ROLE

Na rozdíl od osobnosti se chování může v průběhu času měnit v závislosti na řadě různých faktorů.

JAK VYUŽÍT SYSTÉM BELBIN® ?

 • 1
  Výběr lidí pro vytvoření vysoce výkonných týmů
 • 2
  Rozhodování o lidech, kteří mají být přijati nebo povýšeni
 • 3
  Vyřešení konfliktů na pracovišti
 • 4
  Pomoc manažerům při přidělování správné práce vhodným lidem
 • 5
  Podpora pro motivaci lidí a zvyšování výkonu týmu
 • 6
  Poskytování potřebných informací jedincům, kteří musí učinit další krok ve své kariéře
CHCI STÁHNOUT EBOOK

ebook TÝMOVÉ - ROLE BELBIN

Stáhněte si dnes ebook TÝMOVÉ ROLE BELBIN  zdarma.

V ebooku najdete informace o tom jak budovat efektivní týmy.

 • ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY
 • VĚTŠÍ RADOST Z PRÁCE
 • CESTA KE SPOLEČNÉMU ÚSPĚCHU
CHCI STÁHNOUT EBOOK
EDUWAY myšlenková mapa